Open menu

Franzensburg

Výstavba Franzensburgu, hlavního díla romantického klasicismu, byla zahájena v roce 1798 pod vedením c.k. tajného pokladníka komorového výplatního úřadu a pozdějšího zámeckého hejtmana Michaela Riedla, urozeného pána z Leuensternu. Realizací byl pověřen především dvorní mistr kameník Franz Jäger, otec (1743–1809).

FranzensburgJiž v roce 1799 byly obstarány „starobylé stavební kameny z trosek a klášterů pro výstavbu ruiny v parku Laxenburg“, mimo jiné sem byla přivezena skleněná okna z opuštěného kláštera Säusenstein na Dunaji, dále stavební materiál z kláštera Waldhausen a Capelly Speciosy v Klosterneuburgu. 15. října 1801 byla zasvěcena kaple a v týž den byl otevřen Franzensburg. Vlastní stavební činnost však ještě pokračovala, přičemž Franzensburg byl dokončen až koncem roku 1835.

Vybavení bylo postupně doplňováno o nákupy a dary od bohatých klášterů a zámků, například z Melku, kremžského kláštera, Greillensteinu, Zwettlu, Klosterneuburgu, Lilienfeldu, Heiligenkreuzu, Schlierbachu a Wilheringu. K vnitřní výzdobě hradu přispěly svými hodnotnými dary i osobnosti z řad šlechty a církevních představitelů.

Ve Franzensburgu se dochovalo stavební dílo, které bylo vybudováno stranou oficiální akademicko-klasicistní linie, daleko od dvorní reprezentace v atmosféře soukromí anglického parku Laxenburgu: císařské útočiště, muzeum „staroněmeckého umění“ a památník habsbursko-lotrinské dynastie a v neposlední řadě umělecké dílo z doby císaře Františka II. (I.).

Interiéry Franzensburgu měly vždy vícero významových rovin zachycených v procesu proměn. Nejdříve se v interiérech romantického hradu nacházely komnaty pohádkového rytíře. Prvky vybavení a zařízení tvořily jako pozůstatky „vlasteneckých dávných dob“ současně i exponáty muzea „staroněmeckého“ umění rakouského rázu. Pro návštěvníky byl Franzensburg za časů císaře Františka a dnes je v první řadě atrakcí v laxenburském parku, která již zdaleka probouzí zvědavost a zve ke vstupu. Uvnitř se před vámi otevírá „klenotnice Rakouska“!

Franzensburg je otevřen v rámci prohlídek s průvodcem od Velikonoc do začátku listopadu!
Otevírací doba / vstupné do Franzensburgu