Für eine optimale Nutzererfahrung verwendet diese Website Cookies. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. OK
Logo
Menü ein- und ausblenden
Logo
Hintergrundbild anzeigen

Blauer Hof - Modrý dvor

Prvý názov bol Slobodný dvor Melchiora Arguella (Melchor de Argüello) 1544. Neskorší majitelia boli bratia Bloe (Bloenstain/Blauensteiner), Rätsch, Eibiswald a iní. Od roku 1705 bol majiteľom vicekancelár Friedrich Karl Schönborn, ktorý v rokoch 1710 a 1720 nechal veľkoryso rozšíriť existujúcu stavbu svojim obľúbeným architektom Lukasom von Hildebrandtom.

Okolo roku 1729 predal objekt svojmu nasledovníkovi v úrade ríšskeho vicekancelára, ktorým bol gróf Adolf Metsch, ktorý ho odkázal v závete svojmu zaťovi Khevenhüller-Metschovi. Potom sa budova nachádza vo vlastníctve grófskeho rodu Daun, ktorý ju v roku 1762 vymenil za palác Dietrichstein (= Grünne-Haus - Zelený dom).

Blauer Hof SchlossplatzNásledne Mária Terézia získala Blauensteiner-Hof a priľahlý Prucknerische Haus. Od roku 1756 prebiehala rozsiahla výstavba pod vedením dvorného architekta Nicoló Pacassiho. Okolo roku 1770 sa vybudoval Belvedere (maľby pochádzajú od Joseph Pichlera?). Pacassi zmenil stavbu, pričom sa preloila príjazdová cesta z východnej na severnú stranu, teda smerom na Schlossplatz.

Priečelie vstupnej brány na námestí Schlossplatz tvoria vystúpené rohové rizality, ktoré kopírujú zakrivený tvar starej hranice trávnika. Stredný rizalit je zvýraznený portikusom, balkónom a atikami s hodinami. Na dvore sú vytvorené nad oknami rôzne striešky podčiarkujúce pozoruhodnosť hlavného a vedľajšieho traktu. Vybavenie vnútorných priestorov, pokiaľ sa ešte zachovalo, pochádza prevane z rokov 1853/54.

Blauer Hof SpeisesaaltraktJedálenský trakt, vybudovaný architektom Nicoló Pacassim, sa nachádza na námestí bývalého sinzendorfského domu - Sinzendorfisches Haus - a do cisárskeho majetku bol získaný okolo roku 1756. Priečelie ovláda portikus s plastikami lovu volaviek. Vo vnútri sa nachádza veľká oválna jedáleň, ktorej steny sú rozčlenené maľbami architektonických prvkov (iaľ, zachovali sa len čiastočne); stropná freska od Vinzenza Fischera znázorňuje Puttiho na love so sokolom.

Blauer Hof TheaterZámocké divadlo bolo vybudované v roku 1753 podľa návrhu Nicoló Pacassiho. Na strane otočenej k príjazdu do parku sa nachádza vysoký portikus so zloeným štítom, plochy steny sú členené zapustenými poliami a vystupujúcimi doskami. Z vnútorného vybavenia sa zachovali v auditóriu neskorobarokové maľby iluzionistickej architektúry; horná časť s volútami, závesmi na kvety a anjelikmi bola doplnená v 19. storočí.

TEILEN
Machen Sie Ihre Freunde auf den Schlosspark Laxenburg aufmerksam! Teilen Sie unsere Webseite gleich mit Ihren Social-Media-Kontakten:

Zur Desktop-Version