Diese Webseite verwendet ausschließlich funktionale Cookies und setzt keine Werbe- oder Tracking-Cookies. OK
Logo
Menü ein- und ausblenden
Logo
Hintergrundbild anzeigen

Pre organizátorov zájazdov

Váení organizátori zájazdu!

Spoločnosť Schloss Laxenburg Betriebsgesellschaft m. b. H. ponúka od roku 2002 výrazné rozšírenie svojich sluieb pri návštevách Zámockého parku Laxenburg, ako aj pri prehliadkach hradu Franzensburg!

V minulých rokoch sa náš park etabloval v mnohých ohľadoch na rôzne cieľové skupiny návštevníkov a tým aj na rôzne podujatia.

Tak môeme v Zámockom parku Laxenburg s rozlohou cca 280 ha lesov a lúk, z toho s cca 25 ha veľkého zámockého jazera, ako aj svojimi kultúrnohistorickými pokladmi ročne privítať viac ne milión návštevníkov.

Okrem toho ponúkame od firemných akcií pre stovky hostí, cez civilné sobáše v historických priestoroch, cirkevné sobáše/krsty v kaplnke Starého zámku Altes Schloss, priestory na nakrúcanie filmov a reklamných šotov, optimálne monosti outdoorového tréningu alebo stretnutí becov a po uvoľnenú pohodu malých súkromných osláv.

Ohlasy našich hostí hovoria o tom, e podujatie v Zámockom parku Laxenburg je nezabudnuteľnou udalosťou v parku, na jazere, na ostrove alebo v tieni Franzensburgu.

Budeme radi, ak navštívite so svojou firmou, turistickou skupinou resp. svojim podujatím Laxenburg a pri tej príleitosti aj Zámocký park Laxenburg. Náš tím vám rád poskytne informáciami, radami a činmi komplexnú pomoc!

Pestrý výber moností v Zámockom parku Laxenburg oceňujú mnohí naši stáli zákazníci. V rámci konania vášho podujatia/oslavy môete vyuiť aj priestory Conference Center Laxenburg (vrát. Zámockého divadla) v samotnom zámku alebo objekty obce (napr. cisársku elezničnú stanicu - Kaiserbahnhof).

Zavolajte nám na telefónne číslo 0043 (0)2236/712 26-0, pošlite nám fax na číslo 0043 (0)2236/727 30 pouite náš online formulár:

  

Date *
Organization
Salutation *
Title
First name
Last Name *
Telephone *
Email-Adress *
*
Number of persons, including children *
Number of Children *
Language * German
English
We wish to see * Franzensburg
High tower and view over the rooftops
Franzensburg and high tower and view over the rooftops
Eventlocation
Castle Chapel
Other
.

Alebo nám pošlite
email: office@schloss-laxenburg.at

Prosíme vás o zasielanie vašich iadostí v nemeckom alebo anglickom jazyku, ďakujeme!

TEILEN
Machen Sie Ihre Freunde auf den Schlosspark Laxenburg aufmerksam! Teilen Sie unsere Webseite gleich mit Ihren Social-Media-Kontakten:

Zur Desktop-Version