Gótikus híd

Habár a gótikus híd hozzátartozott az úgynevezett „lovagi tartomány” 1798-as eredeti koncepciójához, csak 1810-ben fejezték be.

Gotische BrückeMerész csúcsíve párhuzamban áll a barlang sziklaívével, és ezáltal a műalkotást szimbolizálja a természeti alkotással szemben. Ez az építészet azt is világossá teszi, hogy a gótikus stílus „kötődik a természethez”, és hogy az embernek példás műalkotóként kell elismernie a természetet (lásd Ovidius metamorfózisait, ahol a sziklaív ennek a „versengésnek” egy régi toposza.) A hídon található domborművek Franz Kähsmann szobrász műalkotásai.