Lovagoszlop

RittersäuleGaheis így írt a 19. század elején: „... Hasonló megítéléssel most elértük a fent említett oszlopot. Egy páncélos lovag található rajta, aki egy osztrák címerpajzsra támaszkodik, és egy nagy talapzaton nyugszik, két kolosszális oroszlán között. A talapzat egy rácsokkal lezárt üregében 6 alabástromból készült mellszobor látható, amelyek nagy művészi gonddal lettek kidolgozva és bizonyára nagy értékűek. Ez a masszív műalkotás egy várúri tiszttartói jelvény, és szintén fel lett véve a prospektusi darabba, amelyet L. Janscha a lovagi várból és közvetlen környezetéből jegyzett és C. Postl szúrt át.”

Az oroszlánfigurák – csakúgy, mint az oroszlánhíd esetében – Wilhelm Beyer szobrásztól származnak, az alabástrom mellszobrokat régen eltávolították. Néhány régebbi forrás az 1798-ban létrehozott lovagoszlopot „igazságszolgáltatás oszlopának” is nevezték; a tornatér és a lovagkripta mellett bizonyára a „vadromantikus” lovagi tartomány egyik meghatározó eleme volt, és a lovagi erények istenítését szolgálta. Az oszlopfigurák kedvelt témát jelentettek az angol kertekben, és – ahogy már említettük – műemlékhelyként is szolgáltak.

A lovagoszlop ma egy kis tisztáson áll. Itt a régi tölgyek és a feketefenyők dominálnak. Azonban jellemző még a sűrű tiszafaállomány, amely az egész területet sötétségbe burkolja.

A lovagoszlop környékén figyelemre méltó a talajmodellezés. Egymáshoz sorba állított „szépségdombok” találhatók a lovagi kripta irányába vezető utakat. Még ennél is sötétebb és fedettebb az a tiszafasor, amely innen a majorsághoz vezet.