Ferenc császár hatalmas mellszobra

A reneszánsz és barokk kertekben ritkán fordult elő, hogy történelmi személyek emlékművet kaptak; ez a kerttípus túlságosan is az újra felfedezett antikvitás mikrokozmikus mitológiai világa volt. Csak a romantikus felvilágosodás „angol parkjaiban” vált az ikonográfia témájává a profanizált történelem.

A brit erények temploma (vagyis jobban mondva oltára) Stowe-ban (Anglia, Buckinghamshire) volt az első hely, ahol felállították az angol történelem és az 1730 és 1740 körüli kor híres történelmi személyiségeinek (politikusok, tudósok, hadurak stb.) mellszobrait. Az „angol” kert ezáltal „emlékmű-hellyé” vált, és ennek következtében a 19. század későbbi vidéki parkjai tele vannak fontos személyiségek emlékműveivel.

KollossalbüsteFerenc császár mellszobra, amelyet más néven „Monumentumnak” is hívnak, már a bécsi kongresszus idején is tervbe lett véve az „Einsiedelei -Platz”-on (Remetelak-tér), de csak az uralkodó halála után valósult meg. Milánó városa ezt a G. B. Comolli szobrász által alkotott gránit alapú márvány-mellszobrot még a császár életében Auguszta Karolina császárnénak ajándékozta, de csak 1836-ban állították fel Laxenburgban.

Az elülső oldalon olvasható latin felirat így hangzik magyarul:
„Ferenc, Ausztria császára, született Firenzében 1768. február 12-én, elhunyt Bécsben 1835. március 2-án.”
A hátoldalon pedig ez áll:
„A valóban bölcs és nemes gondolkozású császárnak, aki ebbe az általa csodálatos módon gondozott kertbe vonult vissza pihenni a kormányzás ügyeitől. Ismerte a növények és fák nevét és származását. Jámbor és egyszerű értelme a tartózkodási helyének természeti szépségében és a vidéki szórakozásokban gyönyörködött. A halála által mélyen érintett hitvese Auguszta Karolina”.

Az emlékmű körül jelenleg nagyon régi életfák, egy kanadai vasfa, egy szivarfa és egy berket alkotó kőrisfa csoportosul. Négy hatalmas ostorfa alkotja a tér határát I. Ferenc császár mellszobra mögött, néhány évvel ezelőtt pedig egy ritka sárga virágú vadgesztenye-fa tette teljessé ezt az értékes botanikai kiállítást.