Gotický most

Hoci Gotický most pôvodne patril ku koncepcii takzvaného „rytierskeho stánku“ z roku 1798, dokončil sa až v roku 1810.

Gotische BrückeV odvážnom špicatom oblúku stojí paralelne so skalným oblúkom jaskyne a symbolizuje tak umelecké dielo v protiklade s prírodným výtvorom. Táto architektúra dáva najavo, že gotický štýl je „spätý s prírodou“ a že človek musí uznávať prírodu ako príkladného umelca (pozri Ovídiove Metamorfózy, kde skalný oblúk predstavuje starý topos tohto „zápasu“). Reliéfy mosta sú dielom sochára Franza Kähsmanna.