Zelený letohrádok - Grünes Lusthaus

Vzdušný a čarovne pôsobiaci pavilón z obdobia okolo roku 1760 bol jedným z obľúbených miest cisárovnej Márie Terézie, ktorá tu často hrávala karty.

Grünes LusthausBohyňa lovu nám pripomína, že Laxenburg bol pôvodne loveckým parkom s bažantmi, srnčou zverou a volavkami. Rokokový pavilón stojí uprostred loveckej hviezdy - hviezdicovo sa zbiehajúcich chodníkov, ktoré na tomto mieste vytvárajú záhradný šperk.

Zelený letohrádok - Grünes Lusthaus (pomenovanie tohto Dianinho chrámu známe v súčasnosti) leží v geometrickom strede takzvanej lesnej hviezdy, jednej z najstarších častí zámockého parku. Z tohto letohrádku vychádza 8 výhľadových osí, najdôležitejšia os predstavuje vizuálne spojenie s Chrámom Concordie v južnej časti zámockého parku. Toto stvárnenie záhradnej architektúry pochádza ešte z obdobia cisárovnej Márie Terézie a úplne zodpovedá barokovým predstavám o stvárnení záhrad. Napriek krajinnej prestavbe zámockého parku za cisára Františka II./I. sa nám zachovalo toto jedinečné stvárnenie ako dôležitý dobový svedok záhradníckeho umenia minulých storočí.

Grünes LusthausZ miesta na sedenie v strede zeleného letohrádku (ktoré do medzivojnového obdobia tvorila nádherná kruhová lavica!) boli dobré výhľady do všetkých smerov, pretože výhľadové osi boli voľné ďaleko za hranice lesnej hviezdy, alejovej hviezdy a anglického parku s Chrámom Concordie až do voľnej krajiny. Veľmi sa cenil aj výhľad na kostol v Mödlingu. V súčasnosti si možno prostredníctvom týchto osí vychutnať nádherné výhľady do zámockého parku a práve vďaka tomuto jedinečnému prostrediu je zelený letohrádok obľúbeným miestom stretnutí.