Hlavný vchod do parku

Vstup do zámockého parku je na ľavej strane charakteristický stavbami, ktoré súvisia s Modrým dvorom - Blauer Hof (pozrite opis uvedený v osobitnej časti). Vchod do súčasného konferenčného centra Conference Center Laxenburg (pôvodne jedálenský trakt), resp. do Zámockého divadla sa nachádza v tejto časti.

Oba objekty sú verejne prístupné len v rámci podujatí. Informácie alebo rezervácie v tejto súvislosti vám poskytne pán Andreas Stigler na telefónnom čísle 0664/8406971 alebo kliknite na Conference Center Laxenburg.

PortalJedálenský trakt, vybudovaný Nicoló Pacassim, sa nachádza na mieste bývalého Sinzendorfského domu - Sinzendorfisches Haus - a do cisárskeho majetku bol získaný okolo roku 1756. Priečelie ovláda portikus s plastikami lovu volaviek. Vo vnútri sa nachádza veľká oválna jedáleň, ktorej steny sú rozčlenené maľbami architektonických prvkov; stropná freska od Vinzenza Fischera znázorňuje Puttiho na love so sokolom.
 

 

Zámocké divadlo

SchlosstheaterDivadlo bolo postavené po roku 1753 podľa návrhov Nicola Pacassiho.
Na strane otočenej k príjazdu do parku sa nachádza vysoký portikus so zloženým štítom, plochy steny sú členené zapustenými poliami a vystupujúcimi doskami. Z vnútorného vybavenia sa zachovali v auditóriu neskorobarokové maľby iluzionistickej architektúry; horná časť s volútami, závesmi na kvety a anjelikmi bola doplnená v 19. storočí. Oproti divadlu sa nachádzajú bývalé kasárne, ktoré takisto s vysokým portikusom tvoria barokovú symetriu s divadlom.

 

Passespielhaus - majer (= misová budova)

Stredoveký štvorkrídlový objekt majera je v jadre ešte zachovalý. Baroková fasáda sa postavila okolo roku 1770.

PassetheaterNachádza sa tu výtoková studňa s oválnym bazénom (= misa) a levia hlava.

Bezprostredne po vstupe do parku sa otvorí prvý pohľad na rozlohu a historickú rôznorodosť areálu parku. Zľava s pohľadom na zadnú časť Zámockého divadla, spolu s dojmami z rôznorodej flóry, popri fontánach umiestnených bezprostredne pri vchode doprava s pohľadom na zámok Altes Schloss, srdce parku. Úplne vľavo, teda oproti divadlu, leží kvázi náprotivok, budova „kasární“, ktorá má rovnaký vonkajší vzhľad ako divadelný trakt.