Turnajové ihrisko

Tento veľký obdĺžnikový priestor - ktorý sa v staršej literatúre označuje ako „turnajové námestie v staronemeckom štýle“ - je podstatnou súčasťou „rytierskeho stánku“, ktorý v rozhodujúcej miere zmenil starý park a obohatil ho o nové obsahy.

Rytiersky kult bol v druhej polovici 18. storočia dôležitou súčasťou západnej civilizácie. Najskôr sa slobodomurári začali označovať ako nositelia svetla v temných dobách. Preto pri svojich aktivitách vnímali stredovekých rytierov za svoj veľký vzor.

Vo viedenskej lóži „Zur Strikten Observanz“, ktorej vodcom bol Herzog Albert Sasko-Těšínsky, bola táto myšlienka pevne zakotvená už v sedemdesiatych rokoch 18. storočia. Od roku 1790 bola v Seebensteine založená rytierska spoločnosť „Wildensteiner Ritterschaft zur Blauen Erde“, ktorá sa ako tajný spolok snažila hravou formou realizovať stredoveké zvyky.

TurnierplatzUž dávno pred zriadením turnajového ihriska, s ktorým sa začalo v roku 1798, sa v Laxenburgu v roku 1791 uskutočnil rytiersky sprievod, ktorého javiskové architektonické prvky sa vyznačovali novogotickými štýlovými formami. Cisársky pár, respektíve Michael Riedl, tu mohol nadviazať na miestnu tradíciu, ktorá v 19. storočí pokračovala na turnajovom ihrisku pravidelnými predstaveniami pre široké masy.

Tento zvláštny areál s cisárskou lóžou, rozhodcovskou lóžou a diváckymi tribúnami predstavuje jedinečný pamätník svojho druhu. Joseph Parkfrieder omnoho neskôr prevzal myšlienku „rytierskeho stánku“ a inšpiráciu z Laxenburgu pri svojom stvárnení Pahorku hrdinov - „Heldenberg“ v rokoch 1848/1849.