Chrám Concordie

Důležitým prvkem antické módy byla od 16. století výstavba kruhových chrámů v zahradních souvislostech, jelikož kruhový Sibylin chrám v Tivoli u Říma, nacházející se v malebné krajině, představoval pro vzdělané humanisty ideální formu, a jeho vzor byl znovu a znovu napodobován.

ConcordiatempelKruhové chrámy symbolizovaly v 18. století harmonii a dokonalost a v nových romantických zahradách osvícenství získaly různá „filozofická“ označení. Jako symbol pro kýženou dokonalost člověka si kruhový chrám nárokovalo i svobodné zednářství.

„Svornost“ (Concordia) byla v monarchii ohrožované Francouzskou revolucí, ale také politickým řešením, a tak byl i tento krásný korintský kruhový chrám, který v roce 1795 postavili Cavaliere Giuseppe Alessandro Moretti (architekt) a M. Köhler (štukatér), věnován svornosti národů.