Bývalé ledárny

Během různých fází změn probíhajících v zámku Altes Schloss byly nakonec v zámeckém parku – v bezprostřední blízkosti zámku Altes Schloss – založeny sklepy a ledárny, tzv. „dvorní ledárny“. Led byl k dvorním ledárnám dovážen z blízkého zámeckého rybníka u Franzensburgu po tzv. „ledové cestě“.

Alter EiskellerO získávání ledu, jeho přepravě a metodách uskladnění v Laxenburgu se nedochovaly žádné průkazné záznamy. Příslušné tradice podobných zařízení, např. v Retzu či na zámku Kirchstetten - Weinviertel, ale odhalují jako realistickou následující metodu.

Led musel být dostatečně silný, zcela určitě přes 20 cm, to znamená nosný, aby se po něm mohlo bezpečně chodit. Teprve pak začalo „získávání ledu“ pro sklepy, případně ledárny. Každý rok v období mezi Vánocemi a Silvestrem, kdy tloušťka ledu na rybníku dosahovala své maximální hodnoty od 18 do 20 cm, byly pomocí háků, případně pil vytloukány z ledu velké ledové pláty, které se pak pomocí háků na led tahaly po předem upravených sněhových drahách na břeh.

Tam byly desky usazovány svisle na dřevěné fošny, aby mohla odtékat tající voda. Po dvou dnech byly desky převráceny a rozbity na nosné kusy o hmotnosti asi 20 až 25 kg, ručně naloženy na koňské povozy (ne saně) a převáženy do ledáren.

Vozkové měli na nohou tlusté vysoké plstěné boty, které byly obaleny jutovými pytli. Když ledové bloky dorazily ke sklepům, případně k ledárnám, byly vyloženy a uskladněny do ledáren.

Led byl nejprve hozen bočními, později zčásti dostupnými horními otvory, do jámy a tam je dva muži rozbili na kousky velikosti pěsti, rozdělili je a upěchovali. Jakmile byla jáma naplněná, uzavřeli pracovníci boční vstupy ledovými deskami a prkny a pak celý prostor zaplnili až téměř po strop. Poté, co muži opustili sklep stropním otvorem, uzavřeli ho prkny a zeminou. Teprve od jara byl pak led odebírán tímto otvorem podle potřeby po celý rok. Zásoba ledu stačila až do konce srpna, často i v září, a potraviny tak vydržely po celý rok v chladu.

Alter EiskellerDvorní ledárny v Laxenburgu jsou cihlová stavba z poloviny zapuštěná do země s osmi bočními vstupy. Klenba s kulatým otvorem je pro účely izolace přikrytá zeminou – a aktuálním stromovým porostem.

Dvorní ledárny v zámeckém parku Laxenburg jsou stavbou zvláštní kulturně-historické a památkové hodnoty, která je v rakouském prostředí jedinečná a stojí za to ji zachovat.

Z dvorních ledáren v zámeckém parku Laxenburg vyklidila společnost Schloss Laxenburg Betriebsgesellschaft m. b. H. suť a další nepořádek z poválečné doby až v roce 1995.

V současnosti jsou ledárny ale z důvodu chybějících stavebních základů uzavřeny a lze si je prohlédnout jen zvenku. Renovace, případně vhodné využití se ale do budoucnosti plánují.