Rytířská hrobka

F. C. Weidmann popisuje rytířskou hrobku pomíjejícnosti v roce 1839 takto: „Povšimli jsme si v tomtéž nejprve pohřební kaple nebo tzv. rytířské hrobky. Ta ukrývá nanejvýše pozoruhodná umělecká díla. Kaple je postavena ve staroněmeckém stylu, je 20 stop dlouhá, 8 stop široká, vpředu uzavřená mříží, která umožňuje pohled dovnitř. Nad portálem visí rakousko-španělský erb, kamenická práce z XV. století, přenesený sem z říšského archivu. V pozadí kaple upoutá pozornost nejprve svým leskem a třpytem nádherná malba na skle, jež sem byla dopravena z farního kostela v městě Steyr.

Lesk barev působí skutečně magicky především ve světle zapadajícího slunce. Kromě toho se na stěnách kaple nacházejí nádherné staroněmecké olejomalby... Na podlaze kaple leží náhrobek, který sem byl přenesen z Mauerbachu...“

RittergruftRytířská hrobka leží na okraji dubového háje a „vyhlíží jako klenba zapuštěná do země, jejíž mohutná valbová střecha uprostřed skupiny štíhlých stříbrných¬ topolů si přišla sednout na zem“ (Otto Benesch v meziválečném období). Tři topoly, které jsou již ve velmi špatném stavu, jsou stále ještě ukryté v hustém lesním porostu a připomínají tehdejší motiv romantického obrazu.