Rytířský sloup

RittersäuleGaheis na začátku 19. století napsal: „... S podobnými úvahami jsme se nyní dobrali k výše zmíněnému sloupu. Nese rytíře v brnění, který se opírá o štít s rakouským erbem, a spočívá na velkém piedestalu, mezi dvěma kolosálními lvy. V jedné dutině piedestalu, jež je uzavřena mříží, lze spatřit šest alabastrových bust, velmi umělecky zpracovaných a zcela jistě velké hodnoty. Toto masivní dílo je znakem fojtství hradního pána a je zachyceno v dílech, která z rytířského zámku a jeho nejbližšího okolí nakreslil L. Janscha a vyryl C. Postl.“

Postavy lvů pocházejí – stejně jako u Lvího mostu – od stavitele Wilhelma Beyera, alabastrové busty byly již dávno odstraněny. Mnoho starších zdrojů označuje rytířský sloup vztyčený v roce 1798 i jako „sloup ¬jurisdikce“; vedle kolbiště a rytířské hrobky byl zcela jistě hlavním akcentem v „divoce romantické“ rytířské župě a sloužil k velebení rytířských ctností. Postavy na sloupech byly oblíbeným tématem anglických zahrad, které, jak už bylo uvedeno, byly považovány i za místo památníků.

Rytířský sloup stojí dnes na malé mýtince. Dominují zde staré duby a borovice černé. Charakter místu však udává rozsáhlý porost tisů, které celý prostor halí do temnoty.

V okolí rytířského sloupu si lze povšimnout způsobu modelování půdy. Vedle sebe seřazené „pahorky¬ krásy“ lemují cesty směrem k rytířské hrobce. Ještě tmavěji a maskovaněji působí tisová alej, která odsud vede k hospodářskému dvoru.