Kaskádový mostCesta k velké kaskádě (vodopádu) a k přístavišti člunů oddělila josefínskou a františkánskou část parku; dnes jsou části ale už promíchány. I zde se projevuje rozdílné pojetí utváření parku, jak zde již bylo popsáno.

KaskadenbrückeVelká kaskáda (velký vodopád) se nachází na východním konci Fortmeisterkanálu a teče do rybníka. Vedle romantického Malého vodopádu se pro tehdejší obyvatelstvo jednalo o velkou pamětihodnost. Odrážel ještě dobu baroka, styl, jakým byla síla vody zachycena architektonicky. Most sfingy a přístaviště pocházejí asi z konce 18. století a oddělují dva světy pojetí zahrady, tj. pojetí s impozantní geometrií a s láskyplnou krajinou s rybníkem.