Für eine optimale Nutzererfahrung verwendet diese Website Cookies. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. OK
Logo
Menü ein- und ausblenden
Logo
Hintergrundbild anzeigen

Kompa na Franzensburg

V roku 1807 prebehla posledná veľká záhradná prestavba priestorov v blízkosti Franzensburgu. V tomto čase sa úplne zrovnali so zemou násypy, ktoré zvýrazňovali obranný charakter hradu. Rytiersky zámok stál "teraz úplne voľne obklopený vodnou hladinou"; zámocké jazero si v tejto časti dodnes zachovalo pôvodnú podobu. V rámci týchto úprav sa zbúral aj most, ktorý spájal Knappenhof pri dnešnej vei Fährturm s pevninou.

Na tomto mieste sa vybudovalo spojenie v romantickom duchu - aj v súčasnosti preslávený "prievoz na Franzensburg". V roku 1811 sa podľa návrhu "mechanikusa" Franza Besetznyho uviedla do prevádzky kompa, ktorá sa mala stať naozajstnou plnohodnotnou súčasťou zámockého areálu. Kompa aj v súčasnosti poskytuje svoje sluby počas sezóny a prepravuje návštevníkov parku k "malej pokladnici Rakúska" - Franzensburgu.

Súčasné plavidlo bolo postavené v roku 1964 a na rozdiel od prvého plavidla je riadené úplne elektronicky. Ale na technickom princípe sa v priebehu 200 rokov nič nezmenilo, stále sa pouívajú dve vodiace laná a jedno ťané lano. A dnes si u vôbec nevieme predstaviť Franzensburg bez tejto atrakcie.

Kompa premáva počas sezóny od Veľkej noci do Sviatku všetkých svätých v týchto časoch:

Prevádzkové dni Prevádzkové časy
pondelok - piatok 10.00 - 19.00 h
sobota/nedeľa/sviatky 10.00 - 19.00 h

Cenník prepravného:

Cenník jázd Cena
Dospelí 0,70
Deti od 3 rokov 0,70
Deti do 3 rokov zdarma
Pes 0,70

Franzensburg je dostupný aj bez pouitia kompy resp. mimo prevádzky kompy. Z hlavného vstupu do parku (P1) pokračujte v smere "poičovňa člnov", prejdite okolo "bufetu pri jazere", cez "gotický most", ďalej pokračujte okolo "turnajového ihriska" a nakoniec prejdite cez "elezný most" a "Kamenný most" na Franzensburg. Pri výbere tejto trasy počítajte s jej trvaním v dĺke asi 30 minút.

Aktuálne informácie o prevádzke kompy dostanete v pokladniach počas ich otváracích hodín alebo u zamestnancov kompy. Naši pracovníci vám radi podajú potrebné informácie!

Mimo sezóny máte k dispozícii našu zimnú lávku. iadame vás o pochopenie, e v týdni pred uvedením kompy do prevádzky alebo počas budovania zimnej lávky je z prevádzkových dôvodov uzavretý prístup na Franzensburg po trase kompy.

TEILEN
Machen Sie Ihre Freunde auf den Schlosspark Laxenburg aufmerksam! Teilen Sie unsere Webseite gleich mit Ihren Social-Media-Kontakten:

Zur Desktop-Version