A Laxenburg-kastélypark látogatási házirendje

A Laxenburg-kastélypark műemlékvédelem alatt álló, történelmi parklétesítmény.

A látogatókat ezért arra kérjük, hogy vegyék figyelembe az alábbi szabályokat, és segítsenek azok betartatásában.

Használat és tisztán tartás

A Laxenburg-kastélypark nyilvános és díj ellenében egész évben látogatható. A parkot felügyelő személyzet utasításait – a jelen látogatási házirend értelmében – be kell tartani.

A Laxenburg-kastélyparkban mindenki saját felelősségére tartózkodik.

A Laxenburg-kastélypark oly módon vehető igénybe, hogy az a többi látogatót ne veszélyeztesse vagy zavarja, továbbá a létesítményeket, a berendezéseket és az építményeket (pl. asztalok, padok, székek, játékszerek, emlékművek) ne szennyezze be, ne kenje össze, ne szórja le festékkel, ne ragasszon rájuk papírt, fóliát vagy más jellegű anyagot, illetve más módon ne károsítsa.

A Laxenburg-kastélyparkban tilos:

 • szemetet vagy tárgyakat lerakni,
 • hulladékot, papírt (újságpapír vagy hasonlók), valamint dobozokat vagy
 • csomagolóanyagot és göngyöleget eldobni,
 • a kerítéseket tornázáshoz vagy mászáshoz használni,
 • az építményekre, emlékművekre vagy egyéb berendezésekre felmászni,
 • a Schloss Laxenburg Betriebsgesellschaft m. b. H. engedélye nélkül
 • tűzrakó helyeket (pl. grillezéshez vagy főzéshez) kialakítani vagy
 • fenntartani, grillező vagy főző eszközöket üzemeltetni, táborozni
 • jégkorcsolyázni,
 • a vizekben fürdeni.

A kijelölt utak, pihenőterületek, játszóterek elhagyása, tűz gyújtása, gépjárművekkel vagy kerékpárral való közlekedés, a síelés és sífutás, az állatok etetése és nyugtalanítása, valamint a zajongás és futballozás a pihenőterületeken nem megengedett. Ugyanígy nem megengedett bármilyen jellegű vízi jármű bevitele vagy üzembe helyezése.

Viharban a fák alatt tartózkodni veszélyes, ezért nem megengedett.

A zöld- és beültetett területek védelme, rálépési és közlekedési tilalmak

A Laxenburg-kastélyparkban a mezős és bozótos területekre lépni tilos, nem szabad rájuk hajtani, és nem szabad rajtuk kerékpárokat leállítani (a közlekedés rendjéről szóló 1960-as évi törvény 2. § 1. bek. 19. sor, 159. sz. Szövetségi Törvénytár, a szövetségi törvény a 86/1989 sz. Szövetségi Törvénytárban foglalt változatában) vagy hasonló közlekedési eszközöket használni.

A rálépésre vonatkozó tilalom alól kivételt képeznek a megfelelően megjelölt zöld- és ültetvényes területek (pl. játszó- és pihenőterületek). Az ilyen megjelölt területeken megengedett a kerekesszékkel, járművekhez hasonló gyermekjátékokkal és babakocsikkal való közlekedés.

A Laxenburg-kastélyparkban a növények bármilyen fajtájára (virágok, fák, cserjék és hasonlók) károsító vegyi, mechanikus vagy más behatást gyakorolni – amennyiben azok nem a park fenntartójának a kertészeti kialakítási intézkedéseit szolgálják – az életterük bármilyen hátrányos befolyásolásával együtt tilos.

Az utak használata

A Laxenburg-kastélyparkban egyaránt tilos járművel közlekedni és azokat leállítani az utakon.

Amennyiben a Schloss Laxenburg Betriebsges. m. b. H. engedélyt adott rá, a jelen tilalom nem vonatkozik az alábbiakra:

 • járművek használata a park gondozása céljából (traktor és építkezési járművek),
 • járművek használata a létesítményben található üzemek,
 • lakások és üzlethelyiségek, valamint rendezvények megközelítésére, és
 • azok leállítása,
 • sürgősségi járművek,
 • valamint járművek a Schloss Laxenburg Betriebsges. m.b.H. megbízásában.

Az engedélyezés kizárólag írásban történik, és nem átruházható.

A Laxenburg-kastélyparkba való be- és kihajtás (kölcsönzési és bérbeadási megállapodások kivételével) díjköteles, és az adott járművezető költségére és felelősségére történik. A jármű szabálytalan leállítása esetén elrendelhető az eltávolítás (elvontatás) a járművezető költségére.

A kastélypark területén belül legfeljebb 10 km/óra a megengedett sebesség, személyek és/vagy állatok közelében csak lépéstempóban szabad haladni, biztonsági okokból adott esetben – amíg a személyek vagy az állatok el nem távolodtak – meg kell állni.

A parkon belül található hidak az ÖNORM B 4002 szabvány II. hídosztályának felelnek meg, ezért a rajtuk való áthaladáskor figyelembe kell venni a maximális korlátozásokat (max. 30 t).

Egyébként a közúti közlekedés rendjének szabályai érvényesek.

A Laxenburg-kastélyparkban hó és jég esetén csak a letakarított és leszórt utak használhatók.

Sporteszközök használata

6 éves kor alatti gyerekek számára megengedett a kerékpározás a Laxenburg-kastélyparkban, amennyiben ez olyan gyermekkerékpárral történik, amelynek külső keréktárcsa-átmérője legfeljebb 300 mm, és legfeljebb 5 km/órás menetsebességet ér el, vagy oldalsó támkerekekkel van felszerelve.

Kerékpárok bevitele a Laxenburg-kastélyparkba tilos. A kerékpárok a park főbejáratának területén (közvetlenül a pénztárnál) állíthatók le.

A Laxenburg-kastélyparkban emellett a 14 év alatti gyerekek és fiatalok számára megengedett minden jelenleg ismert divatos sport (gördeszka, roller és hasonlók) gyakorlása.

A megengedett tevékenységeket úgy kell végezni, hogy az sem személyeket, sem tárgyakat nem veszélyeztethet. Hatéves kor alatti gyermekek számára ezek a tevékenységek csak a felügyeletüket ellátó felnőtt kíséretében megengedettek.

Játék- és sportterületek

Gyerekjátékok és egyéb tevékenységek

A Schloss Laxenburg Betriebsges. m. b. h. felhívja a figyelmet arra, hogy a park taván jégkorcsolyázni tilos, mivel a jelen látogatási házirend szerint a kijelölt útvonalak elhagyása nem megengedett. A Schloss Laxenburg Betriebsges. m. b. h. nem tud semmilyen tájékoztatást adni a jég minőségével kapcsolatban. A Schloss Laxenburg Betriebsges. m. b. h. ennélfogva semmilyen esetben sem vállal felelősséget, így mindenfajta jégkorcsolyázás saját felelősségre történik.

A kisgyermekeknek szánt játszótereket csak 6 éves kor alatti gyerekek és kísérőik használhatják, a többi játékszert csak a 14 éves kor alatti gyerekek használhatják egy illetékes felügyelő személlyel.

Labdajátékokat, a kisgyerekekkel való játékot kivéve, csak az erre a célra kialakított és megfelelően jelölt területeken szabad játszani.

A futás, a görkorcsolyázás és a nordic walking (csoportosan is) alapvetően megengedett a Laxenburg-kastélyparkban, eközben azonban mindig tekintettel kell lenni a park látogatóira. Biztonsági okokból kifolyólag a görkorcsolyázás felnőttek számára hétvégenként és ünnepnapokon nem megengedett.

Lovaglás

A Laxenburg-kastélyparkban való lovaglás külön engedélyt igényel, és kizárólag a Schloss Laxenburg Betriebsges. m. b. h. által erre a célra meghatározott, és ennek megfelelően kijelölt lovaglóutakon és területrészeken megengedett.

Minden egyéb területen tilos lovagolni.

A Laxenburg-kastélyparkban alapvetően a személyek élveznek elsőbbséget a lovakkal szemben.

Lovaglás közben különös figyelmet kell fordítani a park látogatóinak biztonságára. A lovaglóút áttekinthetetlen szakaszain csak lépésben szabad lovagolni. Gyermekekre és érzékeny személyekre különös tekintettel kell lenni.

Kutyatartás

A Laxenburg-kastélyparkban kötelező a póráz használata. A Laxenburg-kastélypark vadászterület. A szabadon eresztett kutyákat a vadászati törvény rendelkezései szerint a lelövés veszélye fenyegeti.

Kutyák bevitele a Laxenburg-kastélyparkba díjköteles.

A Laxenburg-kastélyparkba bevitt kutyákat távol kell tartani a zöld- és beültetett területektől. A kutyák őrzőinek gondoskodniuk kell arról, hogy az állatok ürülékükkel ne szennyezzék be a Laxenburg-kastélyparkot.

Kijelölt pihenőterületek

A Laxenburg-kastélyparkban a kijelölt pihenőterületeken és zöld felületeken a járművel való közlekedés és azok leállítása tilos.

Ezeken a területeken a tilalom nem terjed ki a létesítmény ápolását célzó járművekkel való közlekedésre és azok leállítására.

Felelős felügyelők

A kiskorúakra (a közigazgatási büntető törvénykönyv 4. §-as, 52/1991 sz. Szövetségi Törvénytár) felügyelő személyeknek gondoskodniuk kell a jelen látogatási házirendben foglalt előírások és tilalmak betartásáról.

Elhatárolódási rendelkezések

A jelen látogatási házirend előírásai és tilalmai nem alkalmazandók olyan cselekményekre és mulasztásokra, amelyeket egy szövetségi vagy tartományi törvényi szabályozás (pl. erdőtörvény pihenőterületekről erdőterületen) már előír vagy tilt.

Belépő- és egyéb díjak

A park látogatásának mindenkor érvényes tarifái, a kutyák bevitelének és a Laxenburg-kastélyparkba való behajtás jóváhagyásának díjai a park főbejáratánál (pénztár) található hirdetményen találhatók.

Záró rendelkezések

A jelen látogatási házirend 22.02.2016-jei hatállyal érvényes.

Schloss Laxenburg Betriebs GmbH
Die Geschäftsführung e.h.