Für eine optimale Nutzererfahrung verwendet diese Website Cookies. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. OK
Logo
Menü ein- und ausblenden
Logo
Hintergrundbild anzeigen

Zámecká kaple

Altes Schloss tvoří jádro obce Lachsendorf/Laxenburg. Stavba pochází z 12. století a její součástí je nejstarší sakrální památka v obci – zámecká kaple.

Dnes je zámecká kaple zrenovována a zrestaurována a veřejnosti je přístupná při některých akcích a svátcích. Společnost Schloss Laxenburg Betriebsgesellschaft mbH je připravena zde uspořádat svatby, křtiny, koncerty nebo oslavy církevních svátků.

Více informací naleznete v části Svatby / křtiny / církevní slavnosti v zámecké kapli!

Historie zámecké kaple

KapellePrvní zmínka o kapli zámku Altes Schloss v Laxenburgu pochází původně z roku 1332. Albrecht II. (1330–1358) nechal ve věi starého zámku vybudovat kapli. V letech 1380–1390 pověřil Albrecht III. mistra Michaela (Knaba) z Wiener Neustadtu, aby rozšířil zámek o budovu s druhým nádvořím, zřídil novou kapli (zakládací listina z roku 1389) a převezl mramorové sochy z hradní kaple na (dnešním) Leopoldsbergu. (Zřízení vysvěcené gotické kaple s vyuitím starších základů věe). Podle této zmínky v listinách je zámecká kaple nejstarším svatostánkem v Laxenburgu.

V roce 1755 byla kaple přestavěna v barokním slohu. Na průčelí je vidět zazděné gotické okno v pravoúhlém krubovém orámování z druhé poloviny 15. století. V roce 1982 bylo odkryto původní kvádrové zdivo. V originálu vidíme trojbokou apsidu s vysokými opěrnými pilíři a ozdobnými štíty a okna ve tvaru lomeného oblouku, přičem prostřední je zčásti zazděné.

Interiér i kaple je uspořádán jako barokní sál s valenou klenbou s lomeným průchodem do předsálí. Dvoupatrová varhanní galerie, boční oratoria, jako i obloení štukovým mramorem a nebarevná podmalba na klenbě jsou výraznými znaky přestavby kaple z poloviny 18. století.

KapelleV roce 1755 sem bylo převezeno zařízení ze salesiánského kostela ve Vídni. Dochoval se barokní oltář nad podezdívkou (stipes) ve tvaru sarkofágu, přičem nástavec se v roce 1945 bohuel ztratil. Vzývání kříe. Barokní baldachýn, v bočním výklenku, s reliéfem dveří, Beránek Boí. Šest obrazů kříové cesty s putti se symboly utrpení Jeíše Krista z první poloviny 18. století.

Zámecká kaple byla – stejně jako celý Altes Schloss – ve vlastnictví panovnického rodu, případně ve správě zámeckého hejtmanství. Z hlediska církevního práva zámeckou kapli spravovala fara Laxenburg, tzn. farář a zámecký kaplan byli jedna a tatá osoba.

Po zaloení společnosti Schloss Laxenburg Betriebsgesellschaft m. b. H. (zakládací smlouva ze dne 16. března 1962) proběhly zejména v 70. letech stavební úpravy a údrba míst, která byla zčásti zpustošena za války. Ve velmi úzké spolupráci se spolkovým památkovým úřadem byly na zámecké kapli zahájeny finančně velmi náročné restaurátorské práce (finance zajišťovali společníci, tj. spolková země Dolní Rakousko a město Vídeň).

Svatby / křtiny / církevní slavnosti v zámecké kapli

Dnes je historická zámecká kaple přístupná veřejnosti při některých akcích a svátcích. Za základní cenu ve výši 580,- eur bez DPH si lze objednat uspořádání svatby, křtin, koncertů nebo jiných církevních slavností. Konečná cena se pak stanovuje podle profilu náročnosti vaší oslavy nebo akce.

Minimálně šest týdnů před plánovanou svatbou, případně čtyři týdny před křtinami, kontaktujte prosím kancelář na faře ve vašem bydlišti a upřesněte, kdo má církevní slavnost uskutečnit (zda fara ve vašem bydlišti nebo fara Laxenburg) .

Společnost Schloss Laxenburg Betriebsgesellschaft mbH. vám při tom bude s radostí nápomocna.

Další informace vám rádi sdělíme telefonicky nebo osobně.

Osobně: A-2361 Laxenburg, Schlossplatz 1 v úředních hodinách (Po – Pá 8:00 – 12:00, Po – Čt 13:00 – 15:00)
Telefon: +43 (0)2236/71226
Telefax: +43 (0)2236/72730
E-mail: office@schloss-laxenburg.at

TEILEN
Machen Sie Ihre Freunde auf den Schlosspark Laxenburg aufmerksam! Teilen Sie unsere Webseite gleich mit Ihren Social-Media-Kontakten:

Zur Desktop-Version