Chrám Concordia

Dôležitým prvkom antickej módy bolo od 16. storočia budovanie „kruhových chrámov“ v záhradách, pretože kruhový chrámy Sibyly v Tivoli pri Ríme v pitoresknom krajinnom prostredí predstavoval pre vzdelaných humanistov ideálny tvar a neustále sa kopíroval ako vzor.

ConcordiatempelKruhové chrámy symbolizovali v 18. storočí harmóniu a dokonalosť a v nových romantických záhradách osvietenstva dostávali rôzne „filozofické“ označenia. Aj slobodomurárstvo prevzalo kruhový chrám ako symbol dosiahnutia úplnej dokonalosti ľudí.

„Svornosť“ (Concordia) bola pre monarchiu ohrozovanú Francúzskou revolúciou aj politickým riešením a preto bol aj tento nádherný korintský kruhový chrám, ktorý vybudoval v roku 1795 Cavaliere Giuseppe Alessandro Moretti (architekt) a M. Köhler (štukatér), venovaný svornosti národov.