Býval ľadovne

V rámci rôznych úprav v Számku Alter Schloss sa v zámockom parku - v bezprostrednej blízkosti zámku Alter Schloss - vybudovali pivnica a ľadovňa, „dvorné ľadovne“. Ľad sa do nich dovážal z blízkeho zámockého jazera pri Franzensburgu po takzvanej „ľadovej ceste“.

Alter EiskellerO získavaní ľadu, jeho preprave a skladovaní v Laxenburgu sa nám nezachovali žiadne hodnoverné záznamy. Avšak na základe zachovaných podobných zariadení, napr. v Retzi ale aj v zámku Kirchstetten - Weinviertel, sa táto metóda javí ako realistická:

Ľad musel byť dostatočne hrubý - určite viac než 20 cm, to znamená s dostatočnou nosnosťou, aby sa dalo po ňom bezpečne chodiť. Až potom začalo „dobývanie ľadu“ do pivníc, resp. ľadovní. Každý rok medzi Vianocami a Silvestrom, kedy ľad na jazere dosahoval maximálnu hrúbku 18 až 20 cm, sa pomocou sekier ale aj píl vyťažili veľké ľadové platne a pomocou hákov sa po upravenom snehu vytiahli na breh.

Tam sa ľadové platne uložili zvislo na drevené podpery, aby mohla odtekať roztopená voda; po 2 dňoch sa platne otočili, narúbali na kusy s hmotnosťou cca 20 až 25 kg, ktoré sa dali prenášať, ručne sa naložili na konské povozy (nie sane) a dopravili do ľadovní.

Kočiši mali obuté hrubé filcové čižmy - omotané jutovými vrecami. Pri pivniciach, resp. ľadovniach sa bloky ľadu zložili a uložili do ľadovní.

Ľad sa do jamy zhadzoval bočnými a neskôr čiastočne aj hornými otvormi a tam ho dvaja muži rozbíjali na menšie kusy s veľkosťou asi ako päsť a tieto ďalej ubíjali a zhutňovali. Keď sa jama naplnila, bočné vchody sa uzavreli ľadovými platňami a doskami a celý priestor sa ďalej plnil až po strop. Keď muži vyšli z pivnice cez otvor v strope, priestor sa uzavrel doskami a zasypal zemou. Ľad sa vybral až na jar a podľa potreby aj celý rok. Zásoba ľadu vydržala do konca augusta, často až do septembra a ľad chladil potraviny po celý rok.

Alter EiskellerDvorné ľadovne v Laxenburgu tvoria do polovice do zeme zapustené tehlové stavby s ôsmymi bočnými vchodmi. Klenba s kruhovým otvorom je kvôli izolácii prekrytá zemou - medzičasom je už porastená vegetáciou.

Dvorné ľadovne v Zámockom parku Laxenburg predstavujú jedinečnú stavbu na rakúskom území hodnú zachovania s mimoriadnou kultúrnohistorickou a pamiatkovou hodnotou.

Ľadovne v Zámockom parku Laxenburg odokryla spoločnosť Schloss Laxenburg Betriebsgesellschaft m. b. H. až v roku 1995 spod nánosov ruín a iných materiálov z povojnového obdobia.

V súčasnosti sú ľadovne uzavreté z dôvodu chýbajúcich nosných stien a možno si ich obzrieť len zvonku. V budúcnosti sa plánuje revitalizácia, resp. vhodné využitie.