Franzensburg

Franzensburg, hlavné dielo romantického klasicizmu, sa začal budovať v roku 1798 pod vedením k.k. tajného cisárskeho pokladníka a neskoršieho zámockého hajtmana Michaela Riedla, urodzeného pána Leuensternského. Realizáciou bol poverený najmä dvorný kamenársky majster Franz Jäger, otec (1743 - 1809).

FranzensburgUž v roku 1799 sa zaobstaral „starobylý stavebný materiál z ruín a kláštorov na výstavbu ruiny v parku Laxenburg", okrem iného sklenené okná zo zrušeného kláštora Säusenstein an der Donau, ďalej stavebný materiál z kláštora Waldhausen a Capella Speciosa v Klosterneuburgu. 15. októbra 1801 sa konalo vysvätenie kaplnky, v rovnaký deň sa otvorili aj brány Franzensburgu. Samotná stavebná činnosť prebiehala naďalej a Franzensburg sa dokončil až koncom roku 1835.

Vybavenie sa postupne dopĺňalo z početných nákupov a darov, menovite z bohatých kláštorov a zámkov, ako Melk, Kremsmünster, Greillenstein, Zwettl, Klosterneuburg, Lilienfeld, Heiligenkreuz, Schlierbach a Wilhering. Šľachtické a cirkevné osobnosti prispievali cennými darmi na dekoratívne vnútorné vybavenie hradu.

Franzensburg sa zachoval ako stavebné dielo, ktoré bolo vytvorené v protiklade s oficiálnou akademicko-klasicistickou líniou, ďaleko od dvornej reprezentácie v atmosfére súkromia anglického parku v Laxenburg: cisárska súkromná rezidencia, múzeum „staronemeckého umenia“ a pamätník Habsbursko-lotrinskej dynastie a - v neposlednom rade - umenie z obdobia cisára Františka II. (I.).

Interiéry hradu Franzensburg prechádzali viacerými premenami a zmenami, ktoré znamenali obrat v myslení. Najskôr ovládli vnútorné priestory romantického parkového hradu komnaty rozprávkového rytiera. Prvky výbavy a zariadenia zvýrazňovali rakúsky charakter ako relikty „starobylých tradícií otčiny“ súčasne aj ako exponáty múzea „staronemeckého“ umenia. Pre návštevníkov bol Franzensburg už za čias cisára Františka a ešte aj dnes je „sight“, atrakcia v parku v Laxenburg, ktorá láka už zďaleka a pozýva na návštevu. Vo vnútri sa vám otvorí „pokladnica Rakúska“!
 
Franzensburg je v rámci prehliadok otvorený v čase od Veľkej noci až do začiatku novembra!

Franzensburg - otváracie hodiny/vstupné