Haus der Laune

Táto kuriózna a záhadami opradená stavba sa vybudovala podľa návrhov architekta Johanna Ferdinanda Hetzendorfa von Hohenberg v neskorých deväťdesiatych rokoch 18. storočia. V súčasnosti existujú len obvodové múry obrastené hustou vegetáciou; model v Historickom múzeu mesta Viedeň (1799), veľa dobových obrázkov a opisov dávajú presné informácie o tom, ako „Haus der Laune“ („Dom vrtochov“) pôvodne vyzeral. Po tom, ako ju v roku 1809 zničila francúzska okupačná armáda, stavbuv roku 1812 znovu navrhol (ale nerealizoval) architekt Alois Pichl v gotizujúcom štýle a nakoniec bola v roku 1814 zvnútra aj zvonku obnovená ako počestný „Letohrádok v Eichenhaine“. Od šesťdesiatych rokov minulého storočia sú zachované zvyšky čoraz menej viditeľné.

Haus der LauneMyšlienka bláznivej architektúry nebola v celom 18. storočí ničím novým; už v období od roku 1770 prebiehala intelektuálna výmena názorov o dome princa Palagonského zo Sicílie, ktorého musela bezprostredne poznať cisárovná Mária Terézia. Túto vilu „obráteného sveta“ z čias okolo roku 1740 navštevovali mnohí osvietenskí cestujúci (aj Goethe) a vášnivo sa o nej diskutovalo. Práve v storočí „rozumu“ sa najskôr intenzívne zaoberali fenoménom „nerozumu“ (francúzsky „déraison“). Cudzojazyčné názvy pre „Haus der Laune“ hovoria za seba: „maison burlesque“, „maison de caprice“, „maison de phantaisie“.

Haus der LauneVýznam objektu „Haus der Laune“ v Laxenburgu z kultúrnohistorického hľadiska spočíva v tom, že tu sa prvý raz v Rakúsku vytvorila intelektuálna architektonická karikatúra, ktorá vo voľnom priestore prírody-záhrady zaistila oživenie v 18. storočí často spochybňovanej otázky dvorného šašovstva. Odvrátený svet ceremoniálneho „ennui“ (nuda) mal dať najavo nie racionálnu ale iracionálnu slobodu, ktorá bola v konečnom dôsledku zakorenená v kritickej schopnosti osvietenstva.

V súčasnosti sa z objektu zachovali len základové múry. Spoločnosť Schloss Laxenburg Betriebsgesellschaft sa snaží pomocou sponzorov znovu vybudovať túto cennú stavbu a oživiť jej dobové využitie!