Rytierska hrobka

F. C. Weidmann opisuje v roku 1839 Rytiersku hrobku pominuteľnosti takto: „V prvom rade ju vnímame ako kaplnku s hrobkou alebo takzvanú Rytiersku hrobku. Ukrýva najpozoruhodnejšie umelecké diela. Kaplnka je vybudovaná v staronemeckom štýle, je dlhá 20 stôp (1 stopa = 0,3048 m), široká 8 stôp, z prednej strany uzavretá mrežou, ktorá umožňuje nahliadnuť dovnútra. Nad portálom sa vypína rakúsko-španielsky erb, kamenárska práca z XV. storočia, privezená z Ríšskeho archívu. V pozadí kaplnky najprv upúta pohľad svojím leskom a trblietaním nádherná maľba na skle, ktorá sem bol preložená z farského kostola v meste Steyr...

Lesk farieb pôsobí skutočne magicky najmä v lúčoch zapadajúceho slnka. Okrem toho sa na stenách kaplnky nachádzajú nádherné staronemecké olejomaľby ... Na podlahe kaplnky leží náhrobný kameň, ktorý sem bol dopravený z Mauerbachu ..."

RittergruftRytierska hrobka leží na okraji dubového hája a „vyzerá ako klenba zapustená do zeme, ktorej mohutná valbová strecha spočinula na zem uprostred skupiny tenkých strieborných topoľov“ (Otto Benesch v medzivojnovom období). V hustom poraste sa ešte ukrývajú tri topole v zlom stave a pripomínajú niekdajší romantický obrazový motív.