Rytiersky stĺp


RittersäuleFigúry levov pochádzajú - ako pri Löwenbrücke (Levom moste) - od sochára Wilhelma Beyera, alabastrové busty boli už dávno odstránené. Niektoré staršie pramene označujú rytiersky stĺp z roku 1798 za „súdny stĺp“; určite bol popri turnajovom ihrisku a Rytierskej hrobke v „divoromantickom“ rytierskom stánku hlavným prvkom a slúžil na oslavu rytierskych cností. Stĺpové figúry boli obľúbenou témou anglických záhrad, ktoré, ako už bolo spomenuté, slúžili ako miesto pre pamätníky.


Rytiersky stĺp stojí v súčasnosti na malej čistinke. Dominujú jej staré duby a borovice čierne. Avšak charakter určuje hustý porast tisu, ktorý zatemňuje celý priestor.

V okolí rytierskeho stĺpa stojí za pozornosť modelovanie terénu. „Skrášľujúce pahorky“ zoradené za sebou lemujú cesty do Rytierskej hrobky. Tisová aleja, ktorá vedie odtiaľto na statok, pôsobí ešte tmavšie a zakrytejšie.