Kaskádový most

Cesta k veľkej kaskáde (vodopád) a k prístavisku člnov oddeľovala jozefínsku a františkánsku časť parku; v súčasnosti sú už pomiešané. Aj tu sú zjavné rôzne pojatia stvárnenia parku, ako už bolo opísané.

KaskadenbrückeVeľká kaskáda (veľký vodopád) sa nachádza na východnom konci Fortmeisterovho kanálu a vedie do jazernej krajiny. Popri romantickom Malom vodopáde bol pre súčasníkov veľkou atrakciou. Odzrkadľoval ešte obdobie baroka, keď sa architektonicky stvárňovala sila vody. Most sfingy a prístav pochádzajú z neskorého 18. storočia a oddeľujú dva svety stvárnenia záhrady medzi impozantnou geometriou a pôvabnejšiu jazernou krajinou.