Gotický most

Ačkoli Gotický most patřil k původní koncepci tzv. rytířské župy z roku 1798, byl dokončen až kolem roku 1810.


Gotische BrückeJeho odvážný gotický oblouk stojí souběžně se skalním obloukem jeskyně a symbolizuje tím umělecké dílo oproti dílu přírody. Touto architekturou je také dáváno jasně najevo, že gotický sloh je „spojen s přírodou“ a že člověk musí přírodu uznávat jako vzorového uměleckého tvůrce (viz Ovidiovy Proměny, kde je skalní oblouk starým topem pro tento „zápas“). Reliéf na tomto mostě je dílem sochaře Franze Kähsmanna.