Zelený letohrádek

Tento vzdušný a pohádkově trelážový¬ pavilon z doby kolem roku 1760 byl oblíbeným místem císařovny Marie Terezie, která zde často hrávala karty.

Grünes LusthausBohyně lovu nám připomíná, že Laxenburg byl původně loveckým parkem s bažanty, srny a srnci a volavkami. Rokokový pavilon stojí uprostřed lovecké hvězdice, která sem byla dodána z estetických důvodů.

Zelený letohrádek (dnes známé označení pro tento Dianin chrám) stojí v geometrickém středu tzv. lesní hvězdice, v jedné z nejstarších částí zámeckého parku. Od tohoto letohrádku vychází osm pohledových os do zámeckého parku, nejdůležitější osa představuje viditelnou souvislost s chrámem Concordie v jižní části zámeckého parku. Tato zahradně architektonická forma pochází ještě z doby císařovny Marie Terezie a odpovídá zcela baroknímu myšlení. Navzdory krajinnému uspořádání zámeckého parku za císaře Františka II./I. se tato zcela jedinečná forma dochovala jako důležitý svědek času zahradního umění uplynulých století.

Grünes LusthausOd sedátka uprostřed Zeleného letohrádku (které bylo až do meziválečné doby okázalou okrouhlou lavičkou!) byl dobrý výhled do všech směrů, neboť pohledové osy dosahovaly daleko přes lesní hvězdici, hraniční hvězdici alejí a anglický prostor s chrámem Concordie do volné krajiny. Velmi ceněný byl i pohled na kostel v Mödlingu. Zde bylo možné se po těchto osách kochat nádherným výhledem na zámecký park a právě díky tomuto jedinečnému prostředí je Zelený letohrádek oblíbeným místem pro setkání.